Chuyển đổi số

Bộ ngành, địa phương tập trung thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về CĐS 2023

Trường Thanh 10:41 06/10/2023

Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thúc đẩy tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình của các cơ quan nhà nước; Đẩy mạnh phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 164/NQ-CP ngày 4/10/2023 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

6.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

Nghị quyết nêu rõ tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) tháng 9, quý III và 09 tháng năm 2023 tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước và đạt những kết quả quan trọng, tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Để nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, trong đó thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao trọng tâm Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về CĐS, Kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2023 của Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) được giao tại Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10/9/2023 của Chính phủ, nhất là các nhiệm vụ chậm tiến độ được nêu tại văn bản số 7323/VPCP-KSTT ngày 23/9/2023 của Văn phòng Chính phủ; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ không bảo đảm lộ trình triển khai Đề án 06.

Cùng với đó, rà soát, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu (CSDL) hiện có, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các CSDL của các bộ, ngành, địa phương với CSDL quốc gia về dân cư, Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Đẩy mạnh cập nhật, liên thông, kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả dữ liệu từ các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành để phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chính quyền các cấp và cung cấp DVCTT, giảm thiểu giấy tờ, thời gian cho người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC.

Thủ tướng yêu cầu, Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Khẩn trương hoàn thiện, cập nhật Khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 3.0 để thúc đẩy phát triển chính phủ số, tránh trùng lặp; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu; Thúc đẩy tăng tỷ lệ cung cấp DVCTT toàn trình của các cơ quan nhà nước; Đẩy mạnh phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, báo chí, xuất bản, đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách.

Thủ tướng cũng yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí cần tiếp tục thông tin, truyền thông về các hoạt động đối nội, đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế;

Đồng thời, thông tin về những kết quả phát triển KT-XH từ đầu nhiệm kỳ và 09 tháng qua, nhất là về phát triển hạ tầng chiến lược, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số...; Tăng cường công tác thông tin và truyền thông về chính sách, có các bài viết, phân tích, phản biện về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách; phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, người tốt, việc tốt, tích cực để lan tỏa tinh thần, khí thế về đích trong những tháng cuối năm nhằm nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Bộ ngành, địa phương tập trung thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về CĐS 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO