Quảng Bình: Triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội giảm nghèo

Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, góp phần quan trọng nâng cao đời sống, tạo chuyển biến tích cực trong các tầng lớp nhân dân.
14:38 PM 04/06/2020 In bài viết này

Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", thời gian qua, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung huy động nguồn lực, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.

Theo đó, tỉnh đã ưu tiên tập trung nguồn lực, chủ động triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội giảm nghèo theo quy định của Trung ương, của tỉnh như: tín dụng, bảo hiểm, y tế, giáo dục - đào tạo, trợ giúp pháp lý, nhà ở…, góp phần nâng cao đời sống cho người dân, tạo chuyển biến tích cực trong ý thức vươn lên thoát nghèo.

Ngoài ra, chương trình tín dụng chính sách cũng được đánh giá là chính sách an sinh có nhiều ưu điểm, đi vào cuộc sống nhanh và hiệu quả. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm, hỗ trợ hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo các ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong thực hiện nhiệm vụ huy động nguồn lực tài chính và tổ chức phân bổ kịp thời mọi nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Nhờ đó, năm 2019, NHCSXH tỉnh Quảng Bình đã giúp cho hơn 2.850 hộ nghèo vay vốn ưu đãi với doanh số cho vay gần 138,9 tỷ đồng, hơn 4.950 hộ cận nghèo với doanh số cho vay trên 267 tỷ đồng và 5.390 hộ mới thoát nghèo với doanh số cho vay đạt 298 tỷ đồng… Nguồn vốn này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi phục vụ sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đáng kể cho công tác giảm nghèo của tỉnh.

Quảng Bình: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững - Ảnh 1.

Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Quảng Bình giảm 2%. (Ảnh: Đài PTTH Quảng Bình)

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Quảng Bình giảm 2%, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đầu năm 2019 từ 17.298 hộ nghèo (tỷ lệ 6,98%) xuống còn 12.393 hộ (tỷ lệ 4,98%) đầu năm 2020; hộ cận nghèo giảm 2,78%, đưa số hộ cận nghèo toàn tỉnh đầu năm 2019 từ 23.392 hộ (tỷ lệ 9,45%) xuống còn 16.613 hộ (tỷ lệ 6,67%) đầu năm 2020.

Trong đó, nổi bật là các huyện Tuyên Hóa giảm 5,03% (đạt 114,31% kế hoạch); huyện Quảng Trạch giảm 1,9% (đạt 111,76% kế hoạch); huyện Bố Trạch giảm 1,6% (đạt 106,65% kế hoạch). Riêng huyện Minh Hóa, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm chỉ đạt 87,67% kế hoạch; hiện tỷ lệ hộ nghèo của địa phương này còn ở mức cao 6,4% và tỷ lệ hộ cận nghèo còn 9,22%.

Quảng Bình: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững - Ảnh 2.

Thời gian qua, nhiều hộ dân Minh Hóa đã có việc làm, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. (Ảnh: Baoquangbinh)

Đặc biệt, toàn tỉnh đã có trên 30 hộ gia đình tự nguyện làm đơn đăng ký thoát khỏi diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó phần lớn là đồng bào vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo

Năm 2020, tỉnh Quảng Bình xác định tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm; ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng bị thiên tai… phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2020 giảm từ 1,2 - 1,5% so với năm 2019, và quyết tâm đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước.

Ngoài nguồn vốn được ngân sách Trung ương phân bổ giai đoạn từ năm 2016 - 2020 là 195.164 triệu đồng, tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương lồng ghép nguồn lực của chương trình chính sách khác như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính sách dân tộc, sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân và sự đóng góp của người dân trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn để tăng nguồn lực thực hiện Chương trình.

Quảng Bình: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững - Ảnh 3.

NHCSXH tỉnh Quảng Bình tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh. (Ảnh: NHCSXH)

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn cao đang trở thành vấn đề thách thức cho Quảng Bình. Bởi xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh không chỉ có ý nghĩa thực hiện mục tiêu chung của quốc gia mà còn có vai trò thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, đồng thời hội nhập với các vùng khác trong khu vực và cả nước.

Do đó, để nâng cao hơn nữa hiệu quả của chương trình giảm nghèo, thời gian tới, tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục tập trung ưu tiên các nguồn lực thực hiện chương trình giảm nghèo đối với vùng đồng bào DTTS; chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động tự vươn lên thoát nghèo của người dân, vận động để thay đổi suy nghĩ, cách làm, thói quen của bà con DTTS giúp họ tự tổ chức sản xuất, ổn định cuộc sống.

Mai Anh
Xem thêm