TẠP CHÍ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG SỐ 12 THÁNG 12/2022

Quản lý mở để doanh nghiệp linh hoạt và hiệu quả
Trong bài viết, tác giả lý giải sự cần thiết trở thành doanh nghiệp linh hoạt, khái niệm khá mới ở Việt Nam trong đó nhấn mạnh đến việc “thích ứng và gắn kết một cách bền vững”. Tác giả cũng nêu 3 đặc điểm của doanh nghiệp linh hoạt: Những người làm việc trong đó hạnh phúc; Các hệ thống làm việc tinh gọn và hiệu quả;
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO