Tạp chí Thông tin và Truyền thông số 8 - Tháng 8/2023

Bộ Thông tin và Truyền thông: Trách nhiệm giúp báo chí khơi dậy và thổi bùng lên khát vọng Việt Nam
Một đất nước muốn hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc thì phải có một giấc mơ lớn. Đại hội lần thứ XIII của Đảng tháng 1/2021 đã nói đến giấc mơ đó. Đó là khát vọng phát triển đất nước sánh vai cường quốc năm châu: Việt Nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, khi nước Việt Nam mới tròn 100 năm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO