chất lượng dịch vụ

 • Dịch chuyển lên đám mây, 5G cần tiếp cận bảo đảm ATTT theo cách mới

  Dịch chuyển lên đám mây, 5G cần tiếp cận bảo đảm ATTT theo cách mới

  5G và đám mây (cloud) là hạ tầng của hạ tầng số, kinh tế số và xã hội số trong tương lai, nên hai công nghệ này sẽ đem lại các sản phẩm, dịch vụ mới, thay đổi ý thức, thói quen của người dùng và các tương tác trong xã hội.
 • Vai trò của chính phủ trong phát triển kinh tế số

  Vai trò của chính phủ trong phát triển kinh tế số

  Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra phương hướng phát triển mới cho nền kinh tế thông qua đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
 • Công bố ứng dụng "nội" đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam

  Công bố ứng dụng "nội" đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam

  Với mục tiêu trở thành công cụ đo tốc độ truy cập Internet phổ biến tại Việt Nam, ứng dụng i-Speed được triển khai trên cả hai nền tảng iOS và Android, hỗ trợ người dùng chủ động đo và tự đánh giá tốc độ truy cập Internet của mình một cách trung thực, chính xác. Ứng dụng được công bố chính thức vào ngày 02/4/2021.
 • Bưu điện ứng dụng chia chọn tự động hàng chục nghìn bưu kiện mỗi giờ tại miền Trung

  Bưu điện ứng dụng chia chọn tự động hàng chục nghìn bưu kiện mỗi giờ tại miền Trung

  Hệ thống chia chọn đã được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) tích hợp với các hệ thống CNTT, các ứng dụng bản đồ số Vmap, mã địa chỉ bưu chính Vpostcode… để xây dựng quy trình liên hoàn.
 • Hướng tới Bưu chính xanh

  Hướng tới Bưu chính xanh

  Bảo vệ môi trường, chống lại sự biến đổi khí hậu, tạo nên một môi trường sống xanh và sạch là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Mỗi tổ chức, mỗi cơ quan, mỗi gia đình và mỗi cá nhân cùng chung tay vì một ngôi nhà chung trong lành và tươi mát sẽ cải thiện được tình trạng ô nhiễm hiện nay.
 • Định danh và xác thực điện tử - Nền tảng cho chuyển đổi số

  Định danh và xác thực điện tử - Nền tảng cho chuyển đổi số

  Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới, hiện nay có khoảng 3,2 tỉ người có định danh và sử dụng chúng trong môi trường số, còn McKinsey dự đoán, vào năm 2030, định danh số có tiềm năng tạo ra giá trị kinh tế tương đương 6% GDP ở các nền kinh tế mới nổi và 3% ở các nền kinh tế trưởng thành.
 • Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia - Xương sống cho nết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu

  Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia - Xương sống cho nết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu

  Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (National Data Exchange Platform - NDXP) được ví như “xương sống” phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm dòng chảy dữ liệu được thông suốt, an toàn, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức trên quy mô toàn quốc.
 • MobiFone chuyển đổi số toàn diện trở thành doanh nghiệp đa dịch vụ

  MobiFone chuyển đổi số toàn diện trở thành doanh nghiệp đa dịch vụ

  Trải qua 28 năm phát triển, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đang chuyển đổi mạnh mẽ, trở thành một doanh nghiệp (DN) đa dịch vụ: viễn thông, CNTT, nhà cung cấp hạ tầng số và dịch vụ số.
 • Một doanh nghiệp chỉ có thể trường tồn khi có khả năng tái sinh

  Một doanh nghiệp chỉ có thể trường tồn khi có khả năng tái sinh

  Trong một thế giới đầy biến động với tương lai không đoán định, doanh nghiệp chỉ có thể trường tồn khi có khả năng tái sinh và mang sứ mệnh giúp Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Các doanh nghiệp viễn thông cần chuyển đổi thành doanh nghiệp công nghệ số, thực hiện sự mệnh tạo hạ tầng số, nền tảng số cho chuyển đổi số.
 • Giới thiệu Chính phủ số của Nhật Bản

  Giới thiệu Chính phủ số của Nhật Bản

  Với mục tiêu phát triển từ “Chính phủ điện tử” (CPĐT) đến “Chính phủ số”, tháng 1/2018, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua “Kế hoạch thực hiện Chính phủ số” để hướng đến một Chính phủ số đi trước thế giới theo mô hình Nhật Bản bằng cách mở rộng hơn nữa liên kết dữ liệu trong toàn bộ xã hội: Chính phủ - Địa phương - Doanh nghiệp và thực hiện sát nhập các dịch vụ nhà nước và tư nhân, định hướng cơ bản là “Thực hiện một xã hội số nơi người dân có thể sống trong môi trường an tâm và an toàn, cảm nhận được sự phát triển của xã hội”.