Lào Cai ứng dụng CNTT trong phổ biến, giáo dục pháp luật

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
20:25 PM 12/10/2019 In bài viết này

Nhằm khai thác triệt để thế mạnh của CNTT, giúp người dân sử dụng, khai thác một cách thuận lợi hệ thống thông tin pháp luật được số hóa, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Một trong những nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Kế hoạch đề ra nhằm triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn tỉnh, đó là: Xây dựng, khai thác, quản lý và vận hành trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai, kết nối với Cổng Thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp.

Nội dung cung cấp, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật; tra cứu, tìm kiếm thông tin về pháp luật; giới thiệu Nghị quyết HĐND, quyết định của UBND tỉnh; tài liệu phổ biến, giới thiệu tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ công chức và nhân dân; Hỏi- Đáp, tư vấn pháp luật trực tuyến; đối thoại chính sách- pháp luật.

Ngoài ra còn giới thiệu các ấn phẩm, tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật; đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới; sách, cẩm nang, câu chuyện pháp luật; tiểu phẩm pháp luật, video, các bài giảng điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cổng Thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật- Bộ Tư pháp

Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được đa dạng hóa bằng việc triển khai, phổ biến giáo dục pháp luật qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như Facebook, Zalo, Youtube, Twitter và các mạng xã hội khác…; thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên sóng phát thanh, truyền hình, thông qua các diễn đàn giao lưu trực tuyến, hệ thống thông tin cơ sở, các chương trình tin nhắn miễn phí để cung cấp thông tin pháp luật chính thống, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của công chức, viên chức và nhân dân.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến, truyền thông để nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu việc tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, củng cố và hình thành thói quen chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật trên mạng Internet, giúp cán bộ, nhân dân khai thác và sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin để tiếp cận pháp luật.

Thu Hương ((Sở TTTT Lào cai))
Xem thêm