Nam Định ưu tiên chuyển đổi số 5 lĩnh vực

Tỉnh Nam Định sẽ ưu tiên chuyển đổi số (CĐS) 5 lĩnh vực gồm: y tế, giáo dục, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, tài nguyên và môi trường (TN&MT).

Hoàng Linh
16:10 PM 22/02/2021
In bài viết này

Chia sẻ bài viết này

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao về việc báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030, Sở TT&TT tỉnh Nam Định cho biết sẽ ưu tiên CĐS trên địa bàn tỉnh Nam Định đối với 5 lĩnh vực.

Nam Định ưu tiên chuyển đổi số 5 lĩnh vực - Ảnh 1.

Khu công nghiệp ở tỉnh Nam Định. (Ảnh minh họa)

Lĩnh vực y tế triển khai sáng kiến "Mỗi người dân có một bác sĩ riêng"

Theo Sở TT&TT Nam Định, tỉnh sẽ phát triển nền tảng hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa để hỗ trợ người dân được khám, chữa bệnh từ xa, giúp giảm tải các cơ sở y tế, hạn chế tiếp xúc đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo; 100% các cơ sở y tế có bộ phận khám chữa bệnh từ xa.

Tỉnh sẽ sây dựng và từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh dựa trên các công nghệ số; ứng dụng công nghệ số toàn diện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh góp phần cải cách hành chính, giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, thanh toán viện phí, hình thành các bệnh viện thông minh; xây dựng nền tảng quản trị y tế thông minh dựa trên công nghệ số, tích hợp thông tin, dữ liệu, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

Lĩnh vực Y tế sẽ thử nghiệm triển khai sáng kiến "Mỗi người dân có một bác sĩ riêng" với mục tiêu mỗi người dân có một hồ sơ số về sức khỏe cá nhân, trên cơ sở đó được bác sĩ tư vấn, chăm sóc cho từng người dân như là bác sĩ riêng, hình thành hệ thống chăm sóc y tế số hoàn chỉnh từ khâu chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng đến điều trị.

Tỉnh sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý để tạo điều kiện cho khám chữa bệnh từ xa và đơn thuốc điện tử cho người dân, nhằm bảo đảm người dân có thể tiếp xúc bác sỹ nhanh, hiệu quả, giảm chi phí và thời gian vận chuyển bệnh nhân.

Lĩnh vực giáo dục ứng dụng công nghệ số triệt để

Để CĐS trong lĩnh vực giáo dục, Nam Định sẽ phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa sẽ, ứng dụng công nghệ số triệt để trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; tài liệu, giáo trình sẽ được số hoá; nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến sẽ được xây dựng. Công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa sẽ được phát triển.

Theo kế hoạch, 100% các cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và học từ xa, trong đó thử nghiệm chương trình đào tạo cho phép học sinh, sinh viên học trực tuyến tối thiểu 20% nội dung chương trình. Công nghệ số sẽ được ứng dụng để giao bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trước khi đến lớp học.

Lĩnh vực nông nghiệp xây dựng các hệ thống dữ liệu lớn

Đối với CĐS nông nghiệp, tỉnh sẽ phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế.

Tỉnh sẽ tập trung xây dựng các hệ thống dữ liệu lớn của ngành như về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản; Xây dựng mạng lưới quan sát, giám sát tích hợp trên không và mặt đất phục vụ các hoạt động nông nghiệp.

Tỉnh cũng thúc đẩy cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai để người nông dân nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua các nền tảng số.

Công nghệ số sẽ được ứng dụng để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn, vệ sinh thực phẩm. thương mại điện tử trong nông nghiệp sẽ được đẩy mạnh phát triển.

Nam Định cũng sẽ thực hiện CĐS trong công tác quản lý để có các chính sách, điều hành kịp thời phát triển nông nghiệp như dự báo, cảnh báo thị trường, quản lý quy hoạch.

Lĩnh vực giao thông vận tải và logistics phát triển hệ thống giao thông thông minh

Để CĐS lĩnh vực giao thông vận tải, tỉnh sẽ phát triển hệ thống giao thông thông minh, tập trung vào các hệ thống giao thông đô thị, các đường quốc lộ.

Bên cạnh đó, lĩnh vực sẽ phát triển các nền tảng kết nối giữa các chủ hàng, các nhà giao vận và khách hàng để phát triển thành một hệ thống một cửa để cho phép chủ hàng có thể tìm ra phương tiện tối ưu để vận chuyển hàng hóa và các kho bãi chính xác cũng như hỗ trợ việc đóng gói và hỗ trợ đăng ký, hoàn thiện các quá trình xử lý các văn bản hành chính liên quan.

Lĩnh vực cũng chuyển đổi việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện kinh doanh vận tải, quản lý người điều khiển phương tiện, cho phép quản lý kết cấu hạ tầng giao thông số, đăng ký và quản lý phương tiện qua hồ sơ số, cấp và quản lý giấy phép người điều khiển phương tiện số.

Lĩnh vực TN&MT triển khai các CSDL lớn

Tỉnh sẽ triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lớn (đất đai; nền địa lý quốc gia; quan trắc tài nguyên và môi trường; đa dạng sinh học; nguồn thải; viễn thám; biển và hải đảo; biến đổi khí hậu; khí tượng - thủy văn; địa chất - khoáng sản;...), nhằm quản lý hiệu quả lĩnh vực TN&MT; Triển khai các giải pháp thông minh trong quan trắc, giám sát, quản lý, xử lý sự cố môi trường, cảnh báo sớm thiên tai.

Các mục tiêu cơ bản về CĐS tỉnh Nam Định đến năm 2025 và 2030

Thực hiện CĐS trên địa bàn tỉnh Nam Định, Nam Định đặt mục tiêu cơ bản đến năm 2025. Cụ thể, về phát triển Chính quyền số, tỉnh sẽ nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động với 100% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

Tình cũng đặt mục tiêu 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);

Tiếp theo, tỉnh yêu cầu 100% báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện qua hệ thống báo cáo của tỉnh; Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống báo cáo tỉnh Nam Định với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ;

Nam Định cũng sẽ kết nối, liên thông các CSDL quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ số, bao gồm các CSDL quốc gia về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm, tư pháp,... để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Nam Định đặt mục tiêu 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Tỉnh phấn đấu nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu của cả nước về chỉ số phát triển Chính quyền số.

Về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, Nam Định đặt mục tiêu đạt tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; Nâng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%.

Tỉnh sẽ phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số bằng hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 100% hộ gia đình, 100% xã; Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 50%.

Nam Định đặt mục tiêu thuộc nhóm 20 tỉnh dẫn đầu cả nước về chỉ số an toàn thông tin (ATTT) mạng.

CĐS tỉnh Nam Định đến năm 2030 đặt mục tiêu tỉnh sẽ phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, cụ thể: 100% DVCTT mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 100% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 80% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Tỉnh sẽ hình thành các nền tảng dữ liệu mở phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu của các cơ quan nhà nước (CQNN) và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết nối chia sẻ rộng khắp giữa các CQNN.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Nam Định nằm sẽ phấn đấu trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu của cả nước về kết quả xây dựng Chính quyền số.

Về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, Nam Định đặt mục tiêu đạt tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%; Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 10%;

Về phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số, Nam Định sẽ phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang; Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G; Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%; Phấn đấu đưa Nam Định thuộc nhóm 15 tỉnh dẫn đầu cả nước về an toàn thông tin mạng.

Để thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tạo cơ sở CĐS, Nam Định sẽ tập trung thực hiện chuyển đổi nhận thức; Kiến tạo thể chế; Phát triển hạ tầng số; Phát triển nền tảng số; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng.