Chuyển động ICT

Thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn về đầu tư ứng dụng CNTT

Trường Thanh 08:51 23/06/2023

Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn về đầu tư ứng dụng CNTT.

Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa ban hành văn bản số 238/TB-VPCP ngày 22/6/2023 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị giao ban với các Bộ ngành về tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số (CĐS) quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

2(1).jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị giao ban với các bộ, ngành về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Đề án 06, chiều 14/6.

Thông báo nêu rõ, để triển khai có hiệu quả Đề án 06 trong các tháng cuối năm 2023, các Bộ, ngành theo thẩm quyền thực hiện rà soát pháp luật, đặc biệt là các cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 06 và đề xuất sửa đổi theo hướng đáp ứng yêu cầu CĐS, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)…

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC

Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung chuyển đổi quy trình, thực hiện TTHC, dịch vụ công (DVC) từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử bảo đảm thực chất, hiệu quả; chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng các biểu mẫu điện tử, phần mềm chuyên dùng, đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC để làm giàu kho dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN không phải cung cấp lại các thông tin đã có. 

Đồng thời, thực hiện nghiêm tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng chậm hoặc để quá hạn giải quyết hồ sơ; rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa, hoàn thành trong tháng 6/2023; Đẩy nhanh thực hiện ký số trên thiết bị di động; nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính…

VPCP chủ trì, phối hợp với Bộ Công an đánh giá, kiểm tra tình hình triển khai 53 DVC thiết yếu; phối hợp với các Bộ, ngành đánh giá toàn bộ các DVCTT đã được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của cơ quan mình và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG), để từ đó lựa chọn những DVC thiết thực, tần suất sử dụng cao gắn liền nhu cầu hàng ngày của người dân, DN, có đầy đủ các điều kiện để cung cấp DVCTT toàn trình. Hoàn thành trong tháng 9/2023.

Hoàn thiện Quy hoạch hạ tầng TT&TT làm cơ sở pháp lý cho xây dựng, quản lý và vận hành Trung tâm DLQG

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong tích hợp, xác thực, hiển thị các thông tin, giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNeID, từng bước thay thế việc cung cấp các giấy tờ cá nhân trong thực hiện các giao dịch, TTHC; Tiếp tục hoàn thiện ứng dụng VNeID, đa dạng hóa các tiện ích và truyền thông để người dân thuận tiện tham gia sử dụng...

Bộ TT&TT khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch hạ tầng TT&TT thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7/2023 để làm cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, quản lý và vận hành Trung tâm DLQG; Khẩn trương hoàn thành Nghị định quy định danh mục CSDL quốc gia, việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng CSDL quốc gia, trình Chính phủ ban hành trong tháng 7/2023.

Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo trình tự thủ tục rút gọn; trong đó, có cơ chế, chính sách mới về đầu tư, về thuê dịch vụ CNTT cho CĐS. Hoàn thành trong tháng 7/2023.

Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn về đầu tư ứng dụng CNTT.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ KH&ĐT, Bộ TT&TT nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành cơ chế tài chính mới về thuê dịch vụ CNTT.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT, các cơ quan liên quan ưu tiên bố trí nguồn kinh phí chi thường xuyên cho việc thuê dịch vụ CNTT phục vụ triển khai Đề án 06 và CĐS; nghiên cứu phương án thu phí, giá các dịch vụ cung cấp cho người dân, DN để tái đầu tư, duy trì, quản lý, phát triển hệ thống CNTT…

Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT, các cơ quan liên quan ưu tiên bố trí vốn đầu tư công cho các dự án CNTT phục vụ triển khai Đề án 06 và CĐS.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ TT&TT nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành cơ chế, chính sách đầu tư cho CĐS vào hạ tầng, đường truyền, thiết bị, phần mềm và con người; nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án sửa đổi các quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp các sản phẩm CNTT có tính chất đặc thù (tài nguyên tri thức, sáng tạo, mới, khó xác định giá thầu, ít nhà cung cấp...), hoàn thành trong tháng 9/2023…./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn về đầu tư ứng dụng CNTT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO