Ngành Nông nghiệp Hà Nội giải quyết TTHC bằng phần mềm một cửa điện tử

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội, giai đoạn 2016 - 2020, 100% hồ sơ hành chính thuộc ngành được giải quyết đúng hạn và trước hạn.
16:11 PM 13/04/2020 In bài viết này

Theo Sở, hiện nay, đơn vị đã xây dựng được 38 dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức 3 và đang trong quá trình chạy thử nghiệm; cung cấp được 16 thủ tục DVC trực tuyến mức độ 3; bảo đảm 100% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn quy định. Khi người dân và doanh nghiệp (DN) đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Sở NN&PTNT đều hài lòng về sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức người lao động.

Sở NN&PTNT luôn duy trì tốt ứng dụng CNTT vào các hoạt động quản lý, bảo đảm hiệu quả các công việc. Đồng thời, Sở cũng nâng cấp máy chủ, đường truyền Internet; trang bị đồng bộ một số phần mềm quản lý văn bản. Cùng với đó, Sở đã vận hành, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC bằng phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố và 16 DVC trực tuyến mức độ 3.

Hà Nội: Ngành Nông nghiệp giải quyết TTHC bằng phần mềm một cửa điện tử - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: VGP

Giai đoạn 2016 - 2020, Sở NN&PTNT Hà Nội đã tiến hành 6 đợt rà soát với gần 700 lượt văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), trong đó, đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại 36 văn bản, bãi bỏ 5 văn bản. Sở cũng đã tham mưu trình thành phố ban hành 8 VBQPPL liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. 100% văn bản của Sở ban hành bảo đảm đúng trình tự, thể thức quy định.

Sở đã làm tốt công tác công khai, minh bạch nội dung, quy trình TTHC, công khai đường dây nóng, hòm thư về TTHC; thường xuyên lấy ý kiến của tổ chức và công dân về chất lượng, tiến độ giải quyết TTHC.

Năm 2019, Sở đã đăng ký và đề xuất với UBND TP. Hà Nội triển khai 67 DVC trực tuyến mức độ 3 và 6 DVC trực tuyến mức độ 4.

Cổng thông tin điện tử của Sở đã cung cấp đầy đủ thông tin, bảo đảm an toàn an ninh thông tin theo đúng quy định.

Trường Thanh
Xem thêm