Dòng sự kiện

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Đẩy mạnh công tác xuất bản sách lý luận chính trị

Tính đến tháng 11/2017, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần 700 ấn phẩm sách sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, có nhiều ấn phẩm có giá trị nổi bật về lịch sử, văn hoá, pháp luật, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
17:45 PM 08/12/2017 In bài viết này

Sáng ngày 8/12, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức Lễ công bố sách xuất bản 6 tháng cuối năm 2017. Chủ trì buổi Lễ có đồng chí Đỗ Quang Dũng - Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản và đồng chí Vũ Trọng Lâm - Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đỗ Quang Dũng cho biết: Tính đến tháng 11 năm 2017, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần 700 ấn phẩm sách sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, có nhiều ấn phẩm có giá trị nổi bật về lịch sử, văn hoá, pháp luật, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đồng thời đã xuất bản một số ấn phẩm đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, lý luận, nhằm phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Những bộ sách được công bố tại buổi Lễ

Những bộ sách đồ sộ xuất bản 6 tháng cuối năm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thực sự là những công trình mang ý nghĩa chính trị to lớn và có giá trị thực tiễn sâu sắc. Trong đó có thể kể đến cuốn "Vững bước trên con đường đổi mới" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là bộ sách tập hợp những bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên báo Nhân dân từ năm 2011 đến nay. Bộ sách góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần và năng lực phục vụ nhân dân; kiên định vững vàng thực hiện lối sống đổi mới; đồng thời góp phần nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng.

Bộ sách dùng cho Chương trình bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, gồm 6 cuốn. Đây là 6 chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới, Hội nhập quốc tế, Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo, Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung tài liệu hệ thống khá đầy đủ những kiến thức cơ bản, thiết thực đối với việc hình thành, củng cố, bồi dưỡng tư tưởng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên từng lĩnh vực.

Hai cuốn sách Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga "Nước Nga từ nguyên thuỷ đến hiện đại" (tác giả Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thị Thư) và "Nước Nga: 100 năm sau Cách mạng Tháng Mười" đã góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống Việt - Nga được thử thách qua thời gian, các biến cố lịch sử, đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trong thời kỳ mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển. 

Bên cạnh đó, còn có một số tác phẩm quan trọng, có giá trị nghiên cứu chuyên sâu, cũng như có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn, như: "Trần Đức Thảo - Tuyển tập", tập I, được xuất bản nhân dịp Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (26/9/1917 - 26/9/2017); cuốn sách "Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1986-2016" do TS. Lê Viết Duyên biên soạn; bộ sách "Vùng đất Nam Bộ" do GS. Phan Huy Lê làm Tổng Chủ biên, gồm bộ tổng quan 2 tập và một bộ chuyên khảo sâu gồm 10 tập của các chủ biên: GS. TSKH. Vũ Minh Giang, GS. TS. Nguyễn Văn Kim, GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc, PGS. TS. Đoàn Minh Huấn - PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà, PGS. TS. Trần Đức Cường, GS. TS. Ngô Văn Lệ, PGS. TS. Vũ Văn Quân, PGS. TS. Võ Văn Sen, TS. Trương Thị Kim Chuyên, TS. Võ Công Nguyện.

Thu Hiền