Ra mắt Sách Trắng CNTT-TT năm 2018

Từ nhiều năm nay, Sách trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam là một ấn phẩm có uy tín của Bộ TTTT, đã và đang được các cơ quan, tổ chức trong, ngoài nước đón nhận và sử dụng.

Lan Phương
10:08 AM 22/07/2019
In bài viết này

Chia sẻ bài viết này

Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu tìm hiểu, tra cứu, cập nhật thông tin về ngành CNTT-TT Việt Nam của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các cá nhân, cơ quan, tổ chức, Nhà xuất bản TTTT đã xuất bản cuốn Sách Trắng CNTT-TT năm 2018.

Sách Trắng 2018 cung cấp số liệu về một số lĩnh vực quản lý nhà nước quan trọng của Bộ Thông tin và Truyền thông như: Công nghiệp CNTT, Điện tử, Viễn thông, Ứng dụng CNTT, An toàn thông tin mạng, Phát thanh, Truyền hình, Thông tin điện tử, Bưu chính.

Các số liệu này được tổng hợp từ báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương; các cơ sở đào tạo, hiệp hội, doanh nghiệp CNTT và các đơn vị trong Bộ TTTT.  

Cuốn sách là nguồn cung cấp dữ liệu hữu ích và tin cậy cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc nghiên cứu xây dựng chính sách, cũng như các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, hoạch định chiến lược kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực CNTT-TT tại Việt Nam.

Sách Trắng CNTT-TT năm 2018 có 02 bản: Bản tiếng Việt dày 80 trang, in 04 màu, khổ 16x24 cm, giá 99.000 đồng và bản tiếng Anh dày 80 trang, in 04 màu; khổ 16x24 cm, giá 145.000 đồng.