Chuyển đổi số - Đổi mới để thành công

HL| 14/04/2021 09:23
Theo dõi ICTVietnam trên

Đây là chủ đề của phong trào sáng kiến, sáng tạo năm 2021 được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) phát động.

Phong trào nhằm huy động tinh thần sáng tạo, đổi mới của toàn thể tập thể, người lao động nhằm sớm đưa Bưu điện Việt Nam trở thành doanh nghiệp (DN) tiêu biểu trong việc chuyển đổi số.

Theo đó, Bưu điện Việt Nam kêu gọi các đơn vị, cá nhân tập trung sáng tạo cụ thể trong từng nhóm dịch vụ lõi của Tổng công ty. Điển hình như nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát, ngoài việc nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh kinh doanh, các tập thể, cá nhân tập trung nghiên cứu các giải pháp mới nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics, thương mại điện tử.

Nhóm dịch vụ tài chính bưu chính là các giải pháp xây dựng dịch vụ mới, dịch vụ số trên nền tảng thanh toán điện tử.

Vietnam Post phát triển các giải pháp để triển khai mở rộng hệ sinh thái hành chính công tới đông đảo người dân

Nhóm dịch vụ hành chính công cần có thêm các giải pháp mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, các giải pháp để triển khai mở rộng hệ sinh thái hành chính công tới đông đảo người dân. Nhóm dịch vụ phân phối truyền thông là các giải pháp mở rộng quy mô hoạt động của Bưu điện Văn hóa xã cấp 4….

Bên cạnh đó, Bưu điện cũng đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp nhằm phát triển kinh doanh dịch vụ mới trên nền tảng ứng dụng công nghệ; vận hành hệ thống thiết bị tự động hóa ứng dụng vào khâu chấp nhận, khai thác, vận chuyển kết hợp với các giải pháp phần mềm tạo thành chuỗi cung ứng tối ưu phục vụ sản xuất tại Tổng công ty.

Đối với lĩnh vực nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị, cá nhân đầu tư nguồn lực, thời gian để nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ, CNTT mới nhằm phục vụ sản xuất, kinh doanh, quản trị DN, góp phần từng bước chuyển đổi Bưu điện Việt Nam thành DN công nghệ.

Hưởng ứng Chương trình "Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ IV" do Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND TP Hà Nội, Tạp chí Cộng sản, và Tập Đoàn Điện lực Việt Nam phát động, Tổng công ty kêu gọi các đơn vị, cá nhân tham gia sáng tạo cho các hoạt động vì cộng đồng (https://sangkienvicongdong.vn). Chủ đề sáng kiến vì cộng đồng đa dạng, không bị giới hạn về các lĩnh vực: giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ, du lịch, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Dự án dự thi phải thể hiện được các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cụ thể, nhằm giải quyết các vấn đề cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội. Các sáng kiến dự thi cần làm rõ kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính.

Các dự án cũng cần nêu lợi ích cụ thế: số lượng đối tượng hưởng lợi (trực tiếp, gián tiếp); những tác động và thay đổi về nhận thức, thái độ, hoạt động trong cộng đồng.

Dự án dự thi cần đảm bảo tính sáng tạo, khả thi, sự phát triển bền vững và khả năng nhân rộng trong cộng đồng.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số - Đổi mới để thành công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO