Phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh Lào Cai năm 2019

Tổ chức thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở mức độ 4; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại Lào Cai.
07:47 AM 08/10/2019 In bài viết này

Tỉnh Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, góp phần cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khuyến khích các Sở, ngành, địa phương chủ động thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngoài danh mục đã được uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt nêu trên và áp dụng theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thủ tục hành chính đó có số lượng hồ sơ giao dịch lớn.

Tiếp tục rà soát, đăng ký điều chỉnh, bổ sung danh mục dịch vụ công mức độ 3, 4. Trong đó, số lượng thủ tục hành chính phải đảm bảo được tối thiểu 30% trên tổng số thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình được cung cấp ở mức độ 4; đối với các thủ tục hành chính cung cấp ở mức độ 1, 2 phải làm rõ nguyên nhân, lý do vì sao không cung cấp được ở mức độ 3, 4.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khi cung cấp các dịch vụ công mức độ 3, 4 mà đối tượng sử dụng dịch vụ là các tổ chức, cơ quan nhà nước thì không nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa và yêu cầu các tổ chức, cơ quan nhà nước đó phải nộp hồ sơ trên dịch vụ công mức độ 3, 4 (trừ khi hồ sơ đó có khối lượng lớn không quét được thành file *.pdf gửi qua mạng).

Duy trì và thực hiện tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi đến Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại các địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn/; https://doanhnghiep.chinhphu.vn/ và trên Chuyên mục hỏi đáp của Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Tuấn Trần
Xem thêm