Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX thành công tốt đẹp

Trong 3 ngày (24, 25, 26/9), tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại".

Đỗ Thêu
18:11 PM 27/09/2020
In bài viết này

Chia sẻ bài viết này

Dự Đại hội có Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương, địa phương; Đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí lão thành cách mạng cùng 315 đại biểu, đại diện cho trên 58.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX thành công tốt đẹp - Ảnh 1.

Các đại biểu giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội 

Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cho biết: Trong giai đoạn 2015 - 2020, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Bộ máy nhà nước tỉnh Bắc Ninh được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả. Kinh tế, xã hội toàn tỉnh có bước phát triển năng động, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước tăng 6,6%/năm; quy mô GRDP (giá hiện hành) ước đạt 195,4 nghìn tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2015 và chiếm 3% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 5.900 USD, gấp 1,2 lần với năm 2015 và gấp 2,1 lần bình quân cả nước. 

Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh năm 2020 ước đạt 79,9 triệu đồng/năm, gấp 1,7 lần năm 2015 và gấp 1,47 lần bình quân cả nước. Năm 2020 kim ngạch xuất khẩu ước đạt 36 tỷ USD, đứng thứ hai cả nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2020 ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015, bình quân tăng 12,2%/năm. Từ năm 2017, tỷ lệ điều tiết về Ngân sách Trung ương tăng lên 17%. Bắc Ninh thu hút đầu tư nước ngoài xếp thứ sáu toàn quốc.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn các tỉnh dẫn đầu cả nước về phong trào giáo dục. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao; đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân được chú trọng...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời cơ bản đồng tình với những nội dung của các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. 

Đồng chí Tô Lâm đề nghị Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Trong đó, cần chú trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, đặc biệt là lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, sức chiến đấu của mỗi cán bộ đảng viên. Bắc Ninh cũng cần thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.

Đại hội đã bầu cử thành công Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm 48 ủy viên; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gồm 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX thành công tốt đẹp - Ảnh 2.

2. Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX

Kết quả, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XXX. Hội nghị biểu quyết nhất trí số lượng ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Tại hội nghị bầu 9 ủy viên, còn 2 ủy viên sẽ bầu bổ sung vào thời gian thích hợp. Đồng chí Hà Sỹ Tiếp được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Đại hội Quyết nghị: Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu trong báo cáo chính trị tại Đại hội.