Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam tầm nhìn đến năm 2030: Ưu tiên xây dựng chính quyền số

Xác định chuyển đổi số (CĐS) là động lực mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN4.0), tỉnh Quảng Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình, hoạt động thúc đẩy phát triển CĐS tại địa phương.
16:51 PM 29/04/2021 In bài viết này
Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam tầm nhìn đến năm 2030: Ưu tiên xây dựng chính quyền số - Ảnh 1.

Từ những kết quả đạt được…

Trong những năm qua, CĐS trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bước đầu đạt được các kết quả nhất định, đồng thời đã có sự đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tỉnh Quảng Nam đã triển khai đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành các ứng dụng dùng chung tạo nền tảng để hình thành Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước (CQNN), chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN), góp phần thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 cho người dân, DN ngày càng được cải thiện về chất lượng và hiệu quả. Số lượng DVCTT mức độ 3, 4 đạt 41%.

Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam tầm nhìn đến năm 2030: Ưu tiên xây dựng chính quyền số - Ảnh 2.

Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Nam.

Các đơn vị đã kết nối với hệ thống thanh toán trực tuyến Chính phủ, cho phép người dân, DN thực hiện các giao dịch trực tuyến mức độ 4 thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính; triển khai đồng bộ, kết nối liên thông 3 cấp tỉnh - huyện - xã các hệ thống dùng chung như quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp, đáp ứng yêu cầu gửi nhận văn bản điện tử giữa các CQNN trên địa bàn với tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử tại các CQNN thuộc tỉnh đạt trên 90%.

Trong năm 2020, tỉnh Quảng Nam đã chính thức triển khai các hệ thống quan trọng của Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC), nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP), hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh (LRIS), góp phần hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử của tỉnh.

Về công tác CĐS trong lĩnh vực y tế, hiện nay, tất cả các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trung tâm y tế đã sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện HIS trong việc quản lý, điều hành và ứng dụng trong công tác khám, chữa bệnh và thanh toán. Việc triển khai sử dụng hệ thống phần mềm phục vụ công tác khám chữa bệnh đã mang lại những hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành tại các đơn vị.

Tỉnh cũng đã chú trọng ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh, hầu hết các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đã sử dụng hệ thống thông tin quản lý trường học, cụ thể ở khối THPT: 100% các trường đã ứng dụng phần mềm, khối THCS có 216/219 trường, khối tiểu học: có 67/256 trường, các trường còn lại chưa được số hóa.

Đặc biệt, tỉnh cũng đã triển khai thử nghiệm Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) Quảng Nam với 11 phân hệ tích hợp, gồm: giám sát, điều hành kinh tế - xã hội; giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền; giám sát, điều hành lĩnh vực giáo dục; y tế; dịch vụ giám sát thông tin trên môi trường mạng; dịch vụ phản ánh hiện trường, phản ánh kiến nghị người dân; giám sát giao thông và an ninh trật tự của đô thị; giám sát tàu thuyền, phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục...

… đến Chương trình hành động tầm nhìn 2030

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập; Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 04-NQ/TU về CĐS trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là CĐS đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, đưa Quảng Nam vào nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện CĐS tốt. Hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích, phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt cộng đồng của người dân. Đồng thời, tạo môi trường khởi nghiệp sáng tạo, chủ động tiếp cận và tận dụng các cơ hội của CMCN 4.0, phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ.

Tỉnh Quảng Nam cũng đã đề ra mục tiêu cơ bản đến năm 2025 là phát triển chính quyền số (CQS), nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Có 90% DVCTT mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 70% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 50% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước).

Tất cả chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Các cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn tỉnh; từng bước mở dữ liệu của các CQNN để cung cấp DVC kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Về phát triển kinh tế số, tỉnh Quảng Nam cũng đặt ra mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, phấn đấu kinh tế số chiếm 8 - 10% GRDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 7%.

Về mục tiêu phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số là hạ tầng mạng băng thông rộng cáp quang phủ hơn 70% hộ gia đình, 100% xã; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử hơn 50%...

Tỉnh Quảng Nam cũng định hướng đến năm 2030 phát triển CQS, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động 100% DVCTT mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau; 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện, 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; hình thành nền tảng dữ liệu, hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các CQNN; mở dữ liệu cho các tổ chức, DN; Kinh tế số chiếm hơn 15% GRDP; Năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 8%, đồng thời phổ cập dịch vụ mạng Internet băng thông rộng cáp quang; phổ cập dịch vụ mạng di động 5G; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử hơn 80%...

Ưu tiên xây dựng chính quyền số

Xây dựng CQS là một trong những mục tiêu trọng tâm của tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh phát triển hạ tầng CQS phục vụ CQNN trên cơ sở kết hợp thế mạnh của mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng Internet, trung tâm dữ liệu của CQNN để phục vụ kết nối liên thông, xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng theo hướng dẫn của Trung ương, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy.

Đồng thời, tái cấu trúc hạ tầng CNTT của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, chuyển đổi hạ tầng CNTT thành hạ tầng số ứng dụng công nghệ điện toán đám mây phục vụ kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu CQNN một cách an toàn, linh hoạt, ổn định, hiệu quả.

Ngoài ra, tỉnh cũng tập trung đẩy mạnh triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án số hóa, CĐS mọi quy trình nghiệp vụ của CQNN. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các CSDL quốc gia trên địa bàn tỉnh, CSDL chuyên ngành phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực và hỗ trợ DN cùng phát triển. Từng bước hình thành các hệ thống CSDL dùng chung, CSDL mở cấp tỉnh.

Đồng thời, tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới nhất về truyền thông xã hội, cung cấp thông tin và dịch vụ hành chính công một cách đơn giản, thuận tiện trên di động, phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analytics), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR) để thực hiện CĐS toàn diện các mặt công tác chỉ đạo, điều hành của CQNN và cung cấp trải nghiệm tốt nhất, thân thiện nhất cho người dùng.

Nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng CQS, tỉnh sẽ ưu tiên tập trung phát triển, hoàn thiện Cổng DVC của tỉnh, kết nối với Cổng DVC quốc gia; đưa toàn bộ các DVCTT lên mức độ 3, mức độ 4. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ; Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của các CQNN theo quy định.

Đặc biệt, tỉnh cũng đặt mục tiêu đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng CNTT; triển khai hệ thống "phòng họp không giấy" và hệ thống Hội nghị trực tuyến liên thông toàn tỉnh.

Triển khai thí điểm CĐS tại 15 xã

Trong năm 2021, toàn tỉnh sẽ có 15 xã được triển khai thí điểm CĐS với những nội dung chính: xây dựng hạ tầng số; triển khai các ứng dụng phục vụ xây dựng CQS; thiết lập kênh giao tiếp giữa xã và người dân; triển khai ứng dụng Smart Quảng Nam; thiết lập kênh giao tiếp chính thức trên các mạng xã hội của Việt Nam; triển khai hệ thống truyền thanh thông minh; triển khai Hệ sinh thái hành chính công - công dân số...

Lộ trình từ năm 2021 - 2030 sẽ triển khai trên địa bàn 46 xã.

Tâm An
Xem thêm